Saturday, 23 February 2013

MASJID INI MEMPUNYAI 2 KIBLAT?


Sebuah masjid di Madinah tampil berbeza, memiliki dua tempat imam solat dengan 
 kiblatyang berlawanan. kenapa boleh jadi begitu?

Nama masjid tersebut adalah Masjid Qiblatain terletak dijalan Khalid bin Al Walid, 
sebelahbarat laut Kota Madinah.

 Rupanya masjid ini memegang peranan penting ketika awal kemunculan Islam. MasjidQiblatain 
adalah salah satu dari tiga masjid paling awal dalam sejarah Islam, selain MasjidQuba dan Masjid 
Nabawi.

Dulu, sebelum kiblat solat umat Islam ditentukan menghadap Kaabah, arah kiblat solatmenghadap
 Baitul Maqdis di Jerusalem.

Saat itu diriwayatkan Rasulullah SAW sedang menjalankan solat bersama para sahabat.Kemudian
 turun wahyu Allah yang memerintahkan mengubah arah kiblat ke Kaabah diMakkah.

Mendengar perintah langsung itu, Rasulullah pun terus memainkan arah solat dari BaitulMaqdis ke 
Kaabah. Sejak saat itu, arah kiblat umat Islam pun berubah ke Kaabah diMasjidil Haram, Makkah.

Untuk mengenang peristiwa penting itu, masjid lokasi penentuan arah kiblat diberi namaQiblatain.
 Qiblatain bererti dua kiblat.

Jika kita berkunjung ke Madinah dan berkesempatan pergi  kemasjid ini, kita boleh melihatsendiri 
bekas tempat imam solat. Tempat imam solat yang dulu digunakan semasa kiblatmenghadap Baitul
 Maqdis berupa pasir dan tidak ada sejadah. Sebaliknya, tempat sembahyang imam yang sekarang 
telah mempunyai mimbar khas lengkap dengansejadahnya.

Ya, tempat imam solat yang menghadap Baitul Maqdis sudah tidak dipakai keranaperpindahan arah
 kiblat.

Bagaimanapun, masjid ini menjadi saksi perpindahan arah kiblat.

No comments:

Post a Comment