Wednesday, 6 February 2013

kenapa ayam mampu melihat malaikat sedangkan keldai tidak???

Banyak sudah kajian ilmiah yang membuktikan kebenaran sabda-sabda Nabi SAW secarailmiah. Berikut ini adalah salah satunya. Nabi SAW bersabda:
إذا سمعتم صياح الديكةفاسألوا الله من فضله, فإنها رأت ملكا وإذا سمعتمنهيق الحمارفتعوذوا بالله من الشيطان, فإنه رأى شيطانا
"Apabila engkau mendengar suara ayam jantan, maka mintalah kurnia kepada Allah keranaia melihat malaikat, sedangkan bila engkau mendengar ringkikan keldai, makaberlindunglah kepada Allah dari Syaitan kerana dia melihat syaitan." (Shahih, diriwayatkanoleh Bukhari dan Muslim)

http://3.bp.blogspot.com/-5atgkZI4QeM/UPqIlSzubGI/AAAAAAAAPLw/e2Ype5aOPkk/s1600/reproduction_painting_England_Hunt,+Edgar++1870+-+1955_Donkey,+Hens+and+Chickens+in+a+Barn.jpg 


Kita sering kali mendengar hadis ini tetapi boleh jadi jarang memikirkannya dan tidakterlintas dalam fikiran kita untuk meneliti secara ilmiah mengapa itu terjadi.
Kemampuan sistem visual manusia di dunia ini yang terhad. Dalam hal ini justeru kalahdengan sistem visual keldai dan ayam jantan. Pandangan mata manusia yang terhad dantidak dapat melihat apa yang berada di bawah sinar infra merah atau di atas sinarultraviolet.


Tapi kemampuan indera ayam jantan dan keldai melampaui had itu. Persoalannyasekarang, bagaimana keldai dan ayam boleh melihat syaitan dan malaikat, bukansebaliknya?
Keldai itu boleh melihat dengan sinar infra merah, sedangkan syaitan sendiri berasal darijin yang diciptakan dari api.Artinya, syaitan termasuk dalam lingkungan infra merah. Keranaitulah, keldai dapat melihat syaitan, tetapi tidak boleh melihat malaikat.
Adapun ayam jantan, ia mampu melihatsinar ultraviolet, sedangkan malaikat diciptakan daricahaya, ertinya dari sinar ultraviolet. Kerana itulah, malaikat dapat dilihat oleh ayam jantan.


Hal ini menjelaskan kepada kita mengapa syaitan melarikan diri apabila disebutkan namaAllah. Penyebabnya adalah kerana para malaikat datang ke tempat yang disebut namaAllah itu, sehingga syaitan melarikan diri.

Mengapa syaitan mengelak bila ada malaikat?
Jawapannya adalah kerana syaitan terganggu apabila melihat cahaya malaikat.Dengan katalain, jika sinar ultraviolet bertemu dengan sinar inframerah di satu tempat, maka sinarmerah pudar.

 
Allah  SWT Maha Besar atas segala kuasaNya.

No comments:

Post a Comment