Thursday, 20 December 2012

facebook auto accept/reject friend request

                                            

Mula-mula pergi kat sini : http://www.facebook.com/friends/edit/?sk=requests


Copy code di bawah dan paste di addrss bar


1.  Code ini untuk MENERIMA semua permintaan :
javascript:for( i = 1;i<document.getElementsByName("actions[accept]").length;i++){document.getElementsByName("actions[accept]")[i].click();}void(0);

Copy Disini

2. Code ini untuk MENOLAK semua permintaan :
javascript:for( i = 1;i<document.getElementsByName("actions[hide]").length;i++){document.getElementsByName("actions[hide]")[i].click();}void(0);

Copy Disini

No comments:

Post a Comment